Home > FAQ > FAQ about PFM >

What is the shipping port?

What is the shipping port?
Update Time:2017-10-16
We ship the goods via Guangzhou, Shenzhen port.